Disclaimer

This e-mail and any files and attachments transmitted with it are private, confidential and/or privileged and are intended solely for the use of the intended recipient. If you have received this e-mail or any file or attachment transmitted with it in error, please notify the sender and delete the message, including any attachments, from your computer. The content of this e-mail, and any file or attachment transmitted with it, may have been changed or altered without the consent of the author. Any views, opinions or advice contained in this e-mail are those of the sending individual and not necessarily those of Portland Trust s.r.o., (or its affiliated companies), and are not legally binding.

All messages passing through this gateway are checked for viruses, but we cannot guarantee that the attached file is free from viruses. It is a condition of our supplying the file to you that, any liability on our part in respect of, or arising directly or indirectly out of any virus, is excluded. Therefore please run virus-checking software and check the file thoroughly before opening it.

 
 


Podmínky užití

Tento e-mail a všechny soubory a přílohy předané s ním jsou soukromé, důvěrné a/nebo privilegované a jsou určeny výhradně pro použití zamýšleným příjemcem. Pokud jste obdrželi tento e-mail nebo jakýkoli soubor nebo přílohu omylem, upozorněte prosím odesílatele, a zprávu včetně všech příloh vymažte ze svého počítače. Obsah tohoto e-mailu a jakýkoli soubor nebo příloha předána s ním, mohla být změněna bez souhlasu autora. Veškeré názory, stanoviska, nebo doporučení obsažená v tomto e-mailu jsou názory odesílatele a nemusí nutně reprezentovat stanovisko společnosti Portland Trust s.r.o., (nebo jejích dceřiných společností), a nejsou právně závazné.

Všechny zprávy jsou kontrolovány na přítomnost virů, ale nemůžeme zaručit, že přiložený soubor je bez virů. Naší podmínkou pro poskytnutí přiloženého souboru je že, veškerá odpovědnost na naší straně vyplývající přímo nebo nepřímo z jakéhokoli viru je vyloučena. Proto prosím spusťte antivirový software a důkladně soubor zkontrolujte před jeho otevřením.